ČESKÝ TĚŠÍN / 100 let oslavila mateřská škola ve Svibici, základní škola zde funguje už 145 let. Velkolepé oslavy, jejíchž hlavní součástí bylo vystoupení dětí z obou institucí, se konaly v pátek odpoledne 26. dubna v KASS „Střelnice“ v Českém Těšíně. Nechyběly také slavnostní projevy, VIP hosté a samozřejmě setkání mnoha generací žáků a učitelů, stejně jako zábava pro děti.

Ředitelka mateřské školy představila historii a současnost instituce, kterou řídila. V současné době je v nejstarší polské mateřské škole v Českém Těšíně 25 dětí. „Mateřská škola je Duhová a náš vzdělávací program je „Objevování sebe a světa“. Dítě si nepamatuje všechno, co jste mu řekli, ale bude si pamatovat, jak se cítilo ve vaší přítomnosti – řekla učitelka.

V základní škole, která vyučuje už 145 let, je v současné době 47 žáků. Ve první školní budově má v současné době sídlo MS PZKO Svibice, které jubilejní setkání organizovalo téměř přesně na 145. výročí otevření školy – 17. listopadu 2018. Škola se od roku 2003 nachází v jedné budově s mateřskou školou, na ul. Polní.

V pečlivě připraveném uměleckém programu nejdřív děti z mateřské školy zazpívaly píseň o své duhové mateřské škole a později předškoláci a žáci představili hudební verzi pohádky o králi bolesti (O Królu Bólu).

Jak přiznávají ředitelé obou zařízení ve Svibici, přípravy trvaly mnoho času, ale měly i vzdělávací hodnotu. „Poznali jsme historii mateřské školy, děti rozpoznaly své prarodiče na fotkách v albech,“ vyjmenovává ředitelka mateřské školy.

„Naše dlouhá historie nás zavazuje. Pro předávání národního cítění. A obecně k předávání dětem toho, co jsme se sami naučili. Snažíme se děti naučit historii školy, aby věděli, proč tato škola vznikla,“ říká ředitelka školy.

Připouští, že přípravy na oslavu jubilea, uměleckého programu, trvaly velmi dlouho. Zejména proto, že v programu vystupovaly děti ze školy a školky. „Pracovali jsme s písněmi, pan Macoszek nám napsal hudbu. Ale děti, kromě toho, že byly šťastné, že nemají normální vyučování, se naučily spolupracovat ve skupině, každý měl svou roli, a byl za ni zodpovědný,“ dodala.

Hudební představení pohádky o králi bolesti, ve kterém vystoupili všichni předškoláci a žáky základní školy, si zasloužilo ovace ve stoje, které iniciovala starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková.

„My dospělí se od vás můžeme naučit velké radosti, která vycházela z tohoto představení. Můžeme se naučit této velké pracovitosti a nesmírné vytrvalosti. Klaním se učitelům, ale i rodičům. Protože toto je obraz vaší práce, vašeho vzdělávání. A protože jsme ve škole, dovolte mi, abych ohodnotila pedagogické pracovníky a všechny zaměstnance. Jan Pavel II. řekl, že péče o dítě je jedinou a nejspravedlivější zkouškou, kde lze posoudit vztah člověka k člověku. Vážení zaměstnanci svibických institucí. Děkuji Vám za vaši práci, máte můj velký obdiv. A přeji celé instituci alespoň dalších sto let života – uzavřela.

Potom se děti, o které se starali animátoři, věnovaly bezstarostné zábavě a rodiče, učitele vzpomínkám.

(indi)

Komentáře

Čtěte také


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test