STONAVA / Historie polské školy ve Stonavě-Holkovicích je opravdu dlouhá. Začíná se totiž v období Rakousko-Uherska. Základní kámen školy, ve které se dodnes učí polské děti ze Stonavy, byl položen v roce 1899. Budova školy byla posvěcená 15. října 1900.

Škola vznikla jako soukromá evangelická škola. Následně, až do roku 1939 byla školou lidovou, pak obecní a jejím ředitelem se tehdy stal Karol Piegza.

O historii školy si můžeme přečíst na internetových stránkách školy. Dočteme se například, že „po vypuknutí 2. světové války škola byla zavřená, otevřela se znovu v září 1945. Školní mládež se vrátila do budovy školy, která byla hodně devastována. Začala rekonstrukce. Rostoucí počet dětí, stále se zvyšující nároky školních osnov a nevyhovující podmínky ve třídách si v důsledku vyžádaly nutnost přístavby školní budovy.

Přístavba byla zprovozněná v roce 1954, tentýž rok se změnil i název školy na Osmiletá střední škola s polským jazykem vyučovacím ve Stonavě. Ke konci 50. let 20. století začala stavba školních dílen, hudebního sálu, kabinetů a skleníků. V 60. letech škola mění název na Devítiletou základní školu s polským jazykem vyučovacím.

Během posledních deseti let byla v polské základní škole provedená generální rekonstrukce. V současné době ve škole nacházejí dvě třídy základní školy s třídami 1.-5., jazyková učebna, školní družina, sborovna, mateřská škola, kuchyň a pobočka Základní umělecké školy v Karviné.“

Přestože dnes škola nemá moc žáků, dění ve škole i mimo ní je velmi aktivní. Pořádaný jsou různé akce, žáci se posledně zúčastnili lyžařského kurzu. Od roku 2006 funguje ve škole pod záštitou stonavské Místní skupiny PZKO folklorní soubor Dziecka ze Stonawy, který slaví úspěchy nejen v našem regionu.

Škola se nachází v městské části Stonavy Holkovice, nedaleko evangelického kostela a hřbitova. Nejbližší autobusová zastávka je Stonava, u Recmaníků, avšak ke škole se dá pohodlně dojít pěšky z centra Stonavy několika cestami.

(indi)

Štítky:

Komentáře

Čtěte také


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test