KARWINA / Člen MS PZKO Karviná-Fryštát Roman Szarowski byl ocenění za svůj přínos pro kulturu regionu. V rámci Dnů Karviné si v pátek 9. června v místní regionální převzal čestné uznání z rukou primátora města Tomáše Hanzla, jeho zástupce Karla Wiewiórki a ředitelky Odboru rozvoje Martiny Šrámkové.

Byl oceněn jako jeden z hlavních pořadatelů významných akcí ve městě, kterými jsou Dolański Gróm nebo Maj nad Olzou. Vedení města si všimlo i jeho aktivity během rekonstrukce Domu PZKO v Karviné-Fryštátě.

– Byl jsem překvapen. Dle mého názoru v naší skupině motorem všeho dění je Leszek Koch, který s nápady na akce přichází. Samozřejmě mu pomáháme s jejich realizací – sdělil oceněný.

– Nicméně bych chtěl městu poděkovat, že si všimlo mého přínosu. Jsem spokojen. Je vidět, že jdeme dobrým směrem, počínajíc od tabule, kterou jsme namontovali v Domě přátelství, přes všechny akce, jejichž příprava je časově hodně náročná. Ale užívají si jich jak Češi, tak Poláci – dodal Szarowski, který je rovněž členem HV PZKO.

Za mimořádnou a dlouholetou kulturní činnost si pamětní list odnesl evangelický pastor Jan Cieślar, který se věnuje práci s dětmi, mládeží a rodinami.

– V tomto městě jsem pastorem již 32 let. Stále přicházejí nové generace, mění se lidí úřady, ale církev zůstává – konstatoval Jan Cieślar.

O kulturní program na dopoledním setkání s oceněnými se postarala svým zpěvem vítězka letošního ročníku soutěže Karvinský talent Ema Marchewková.

Město začalo oceňovat osobnosti v kultuře před 15 lety. Hlavní myšlenkou je poděkovat všem, kteří vkládají energii a čas do kulturního dění ve městě.

Kromě Romana Szarowského čestné uznání letos získaly další čtyři osobnosti: Denisa Machů, Miloslava Sztemonová, Růžena Mikulová s Marie Musiolková.

Pamětní listy získali: Jan Cieślar, Vilma Krňávková a divadelní soubor K.V.A.S.

Kc/tnj

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.