Tým Polského kulturně-osvětového svazu v ČR (PZKO) ve složení Ireneusz Hyrnik, Anna Piszkiewicz, Dawid Bielesz a Magdalena Ćmiel, který realizuje projekt nazvaný „Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych” a který je dofinancován v rámci programu Erasmus+, se zúčastnil svého prvního mezinárodního setkání. To se uskutečnilo ve dnech 23. a 24. února v polském městě Dąbrowa Górnicza. Tým PZKO zde společně se členy partnerských týmů z Polska, Litvy a Lotyšska absolvoval mj. školení v oblasti tvorby e-learningových kurzů a zároveň jeho členové navštívili zajímavá místa v okolí.

Oficiální zahájení mezinárodního setkání se uskutečnilo v prostorách Vysoké školy podnikání (Wyższa Szkola Biznesu, WSB) v Dąbrowě Górniczé. Účastníky projektu přivítal prof. Marek Walancik, prorektor pro vědecké záležitosti WSB a Paweł Urgacz, ředitel odboru zahraniční spolupráce. „V rámci projektu je našim úkolem realizace mnoha cílů; nejdůležitějším z nich je však osobní setkání, propojení zástupců různých generací a příprava na výuku při využití moderních technologií,” řekl na úvod prof. Walancik. Účastníci byli poté seznámeni s historií a současností školy. Následovaly prezentace každé z partnerských organizací, tj. PZKO, Sdružení polských vědců v Litvě a sdružení „Rodacy” z lotyšského města Jekabpilis.

V duchu věcného obsahu realizace projektového záměru, kterým je společná tvorba kurzu polského jazyka, managementu a informačních technologií fungujících na e-learningové platformě, se zde účastníci podíleli na školeních týkajících se zásad práce s e-learningovou platformou, její administrací, ale také s přípravou jednotlivých kurzů a s jejich vedením. Profesionální školení vedla Danuta Morańska, ředitelka Centra moderních metod a technologií ve vzdělávání (Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych) a Krzysztof Orzechowski, odborník v oblasti metodické výuky v online prostředí. Praktická školení se odehrávala v počítačové pracovně tak, aby každý z účastníků měl přístup k e-learningové platformě a mohl se seznámit se zásadami tvoření kurzů, redakcí textů, tvorbou multimediálních výukových materiálů a ověřováním a hodnocením získaných vědomostí.

Většina účastníků mezinárodního setkání dosud neměla zkušenost s tvorbou e-learningových kurzů, takže praktická výuka se ukázala jako nezvykle obohacující, stejně jako možnost osobních setkání a brainstormingu týkajících se následujících fází projektu. Debatovalo se především o věcné stránce jednotlivých kurzů, mj. o úrovni kurzu polského jazyka. Zatímco partneři z Lotyšska prosazovali spíše začátečnickou úroveň, Poláci z Litvy a ČR navrhovali úroveň jazykově pokročilejší. V současné fázi projektu probíhají konzultace v oblasti řešení v oboru e-learningu a každý projektový tým se nyní snaží směřovat svou práci k obsahu a struktuře kurzů, které bude v budoucnu možné využívat v různých částech světa.

Bohatý program setkání nezahrnoval pouze školení a plodné diskuze týkající se projektu. Jeho účastníci měli příležitost navštívit i zajímavá místa v okolí: např. Slezské muzeum v Katovicích nebo Muzeum Zagłębia w Będzině. „Mám radost, že jsme mohli přijet do Polska a setkat se s našimi partnery. Školení pro nás byla velice přínosná, obzvláště pak pro naše techniky. Velmi nám záleží na tom, abychom vytvořili hodnotné kurzy, z nichž budou čerpat nejen obyvatelé našeho města Jekabpils. Předloni byla uzavřena jediná místní polskojazyčná škola, a proto pro nás kurz polského jazyka bude teď více než jindy potřebný. Netrpělivě očekáváme jeho spuštění a jsme rádi, že budeme mít vliv na jeho podobu,” řekl během setkání Ryszard Barkowski, projektový koordinátor z Lotyšska.

Další mezinárodní setkání se uskuteční v září letošního roku v České republice a ta následující v Litvě a Lotyšsku. Bilanční setkání, které v listopadu 2018 ukončí tento dvouletý projekt, proběhne ve formě mezinárodní konference v Dąbrowě Górniczé.

Magdalena Ćmiel

Překlad: Pygmalion

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.