Polský kulturně-osvětový svaz v České republice (PZKO) společně s Institutem politologie Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského ve Varšavě (UKSW) pořádají v sobotu a neděli ve Varšavě vědeckou konferenci s názvem „Zaolzie jako wieloetniczny region historyczno-kulturowy. Doświadczenia koegzystencji i wyzwania na przyszłość” („Záolší jako multietnický historicko-kulturní region. Zkušenosti z koexistence a výzvy pro budoucnost”).

Konference má za cíl představit Záolší z mnoha perspektiv a pokusit se o zhodnocení posledních 100 let v kontextu polsko-českých vztahů v těšínském příhraničí, ale i politické, ekonomické a společensko-kulturní situace Poláků, kteří na Záolší žijí po celé generace.

Konference je určena zástupcům nejrůznějších oborů z oblasti společenských a humanitních věd. Je zároveň příležitostí k analýze identity multikulturního charakteru Záolší a k prodebatování výzev do budoucnosti.

Pořadatelé připravili bohatý a rozmanitý konferenční program konference. V pátek 28. října konferenci slavnostně zahájí děkan Fakulty historie a sociologie UKSW Sławomir Zaręba, předseda sdružení „Wspólnota Polska” Longin Komołowski a předseda Hlavního výboru PZKO Jan Ryłko.

Zahajovací přednášku pronese Tadeusz Siwek z Ostravské univerzity. Poté jsou na programu naplánovány dva diskuzní panely, které budou věnované mj. tématu Záolší v regionální i globální politice v letech 1918-1989 a situaci na Záolší po roce 1989 z perspektivy očekávání, nadějí, postulátů a s tím spojených proměn identity obyvatel polské národnosti v tomto regionu.

Druhý dne konference, tj. sobotu 29. října, zahájí konferenční program mj. Janina Sagatowska, senátorka Sejmu PR a předsedkyně senátní Komise pro záležitosti exilu a styku s Poláky žijícími v zahraničí.

První sobotní panel bude věnován aktivitám v oblasti oživování společensko-kulturního života v regionu a ochraně polského kulturního dědictví na Záolší ve světle polsko-české příhraniční spolupráce. O své zkušenosti a postřehy na toto téma se podělí zástupci místních skupin PZKO a členové sekcí Hlavního výboru PZKO.

V následujícím ze dvou sobotních diskuzních panelů se bude rozebírat otázka národnostních menšin a Poláků žijících v zahraničí jako nedílné součásti polské společnosti a jejich roli v polské zahraniční politice. V rámci panelu vystoupí mj. Mikołaj Falkowski (předseda nadace „Pomoc Polakom na Wschodzie”), Longin Komołowski (předseda sdružení „Wspólnota Polska”), Romuald Łanczkowski (ředitel Kanceláře pro záležitosti Poláků trvale žijících v zahraničí Senátu PR), Jan Ryłko (předseda Polského kulturně-osvětového svazu v České republice), Janina Sagatowska (senátorka Sejmu PR a předsedkyně senátní Komise pro záležitosti exilu a styku s Poláky žijícími v zahraničí) nebo Wojciech Tyciński (zástupce ředitele Odboru spolupráce s Poláky trvale žijícími v zahraničí MZV Polské republiky).

Konference se zároveň stane skvělou příležitostí, jak ve Varšavě představit živou kulturu Poláků ze Záolší. Účastníkům konference a široké veřejnosti zazpívá Noemi Macura se souborem Noemiracles, zatančí Folklórní soubor Bystrzyca (při Místní skupině PZKO v Bystřici) a zahrají členové souboru divadélka GAPA 2 (Místní skupina PZKO Nebory).

Akci navíc obohatí i vernisáže dvou výstav – jedna z nich bude věnována měsíčníku „Zwrot” a pravidelnému Festivalu PZKO, ústřední kulturní akci Svazu Poláků v ČR, která má za sebou již více než šedesátiletou tradici.

Konference svým účastníkům nabídne i ukázky vydavatelské činnosti PZKO. Atraktivní jistě budou workshopy rukodělných prací, které povedou tvůrci certifikovaní značkou „Górolsko Swoboda produkt regionalny®” a zkušené lektorky ze Sekce Klubu žen při Hlavním výboru PZKO, a dále také degustace tradičních kulinářských specialit z Horního Slezska.

Konference se tedy stane mimořádnou příležitostí k seznámení s bohatým kulturním dědictvím regionu, který leží na polsko-česko-slovenském pohraničí.

Překlad: Pygmalion

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.