Čtěte nás! Každý den nové informace!

STŘÍTEŽ / V sobotu 22. října se uskutečnil tradiční Podzimní koncert, letos pod názvem „Vzpomínky na školní léta“. Letošní akce byla spojena se srazem žáků bývalé polské školy.

První zmínky o škole ve Stříteži pocházejí již z roku 1679, zatímco podrobnější informace o tomto školském ústavu máme až z 18. a 19. století. Přestože nelze několika slovy popsat celé dějiny a všechny významné události z historie školství ve Stříteži, naší pozornosti by nemělo uniknout několik faktů, jako kupříkladu to, že od roku 1850 až do uzavření školy v roce 1981 v ní byla vyučovacím jazykem výhradně polština.

Dřevěný domek, ve kterém se nacházela jedna třída a byt kantorské rodiny, rychle přestal postačovat, a proto došlo v roce 1865 k rozhodnutí o výstavbě nové školní budovy. Po 15 měsících stavebních prací byla nová škola předána k užívání.

Budova v malebném architektonickém stylu byla posvěcena o měsíc později. Celkem klidná první léta zpřetrhala vřava první světové války a geopolitické změny na území Těšínského Slezska. V nelehkém meziválečném období začal školu vést nový ředitel – Wilhelm Mandrysz. Ale jen nakrátko.

Během druhé světové války se ze školy stala kasárna německé armády. V roce 1945 se otevřela nejprve česká a poté i polská škola. Budova byla ale za války zničena, včetně chybějícího vybavení, které musel po školách v okolí horko těžko shánět její nový ředitel Hubert Tesarczyk. Po roce 1948 došlo ke změně systému školství a děti od šesté třídy výše přecházely do školy v Hnojníku.

Z tohoto důvodu – a také následkem asimilace – postupně klesá počet žáků. Zofia Kozubek byla poslední ředitelkou polské školy ve Stříteži. V důsledku poklesu počtu žáků a také plánovaného uzavírání menších škol byla střítežská škola po skončení školního roku 1980/1981 uzavřena a děti začaly chodit do ZŠ v Hnojníku.

Z celkem 130 žáků, kteří do školy chodili v letech 1945-1981, se jich uplynulou sobotu na srazu sešlo 45. Jediným žijícím žákem z období před druhou světovou válkou je Józef Rybka, který ovšem kvůli vážným zdravotním problémům na sraz nedorazil.

Letošní Podzimní koncert zahájilo vystoupení dětí ze Základní a Mateřské školy Jana Kubisze v Hnojníku. Děti recitovaly básně a vystoupily se scénkou nazvanou „O jesieni i zmowie leni”.

Dalším bodem programu bylo vystoupení pěveckého sporu Godulan-Ropica pod taktovkou dirigenta prof. Alojzyho Suchanka. Sbor se představil se směsí lidových a klasických písní. Průvodním slovem koncert doprovázela absolventka střítežské školy Aurelia Szkuta. Sbor završil své vystoupení zpěvem písně „Ojcowski dom” Jana Kubisze a jeho členové ke společnému zpěvu vyzvali všechny přítomné. Vrcholem odpoledního programu se stala scénka „Jak to na weselu bywało“ v provedení ambiciózního souboru mladých zpěváků Trzanowice.

V rámci oslav výročí zahájení provozu školy vypsala Místní skupina PZKO výtvarnou soutěž „Škola včera a dnes”. Své práce do ní přihlásilo 34 dětí z polské školy v Hnojníku. Soutěžní díla byla vystavena během sobotní akce a ocenění mladí tvůrci obdrželi během koncertu ceny a diplomy. Nechyběla ani výstava s fotografiemi školy, žáků a ze školních akcí. Fotografie zapůjčila paní Urszula Rusnok, dcera poslední ředitelky střítežské školy, Zofie Kozubek.

Sál Kulturního domu ve Stříteži praskal ve švech. Všem pozvaným se program akce velmi zamlouval a bývalí žáci školy byli spokojeni, že se podařilo uspořádat sraz po tolika letech. Ředitel ZŠ v Hnojníku Tadeusz Grycz poděkoval členům střítežské Místní skupiny PZKO za jejich iniciativu a vyjádřil naději, že všechny vesnice v okolí se k ní přidají a pokusí se „zachránit od zapomnění” skutečnost, že ve všech obcích na našem území kdysi fungovaly polské školy.

Podzimní koncert byl spolufinancován Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě a Obecním úřadem ve Stříteži.

MT

Překlad: Pygmalion

 

Štítky: , , ,

Komentáře

Čtěte také


Další vodní výcvik ostravských profesionálních hasičů i s mořským bobem
Červenec102020

Další vodní výcvik ostravských profesionálních hasičů i s mořským bobem

Ve Visle se chystá Malá párty PLR
Červenec102020

Ve Visle se chystá Malá párty PLR

Uctili památku obětí tragédie na Dole Dukla
Červenec082020

Uctili památku obětí tragédie na Dole Dukla

Strážníci naučí ženy se bránit
Červenec072020

Strážníci naučí ženy se bránit

Ve Visle začala Prázdninová kulturní akademie
Červenec062020

Ve Visle začala Prázdninová kulturní akademie

Kapela Zakopower v Ustroni nevystoupí
Červenec032020

Kapela Zakopower v Ustroni nevystoupí

Muzeum otevírá výstavu o Černobylu
Červenec022020

Muzeum otevírá výstavu o Černobylu

Cestujícím v Havířově začala sloužit nová odbavovací budova
Červenec022020

Cestujícím v Havířově začala sloužit nová odbavovací budova


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test