Čtěte nás! Každý den nové informace!

STŘÍTEŽ / V sobotu 22. října se uskutečnil tradiční Podzimní koncert, letos pod názvem „Vzpomínky na školní léta“. Letošní akce byla spojena se srazem žáků bývalé polské školy.

První zmínky o škole ve Stříteži pocházejí již z roku 1679, zatímco podrobnější informace o tomto školském ústavu máme až z 18. a 19. století. Přestože nelze několika slovy popsat celé dějiny a všechny významné události z historie školství ve Stříteži, naší pozornosti by nemělo uniknout několik faktů, jako kupříkladu to, že od roku 1850 až do uzavření školy v roce 1981 v ní byla vyučovacím jazykem výhradně polština.

Dřevěný domek, ve kterém se nacházela jedna třída a byt kantorské rodiny, rychle přestal postačovat, a proto došlo v roce 1865 k rozhodnutí o výstavbě nové školní budovy. Po 15 měsících stavebních prací byla nová škola předána k užívání.

Budova v malebném architektonickém stylu byla posvěcena o měsíc později. Celkem klidná první léta zpřetrhala vřava první světové války a geopolitické změny na území Těšínského Slezska. V nelehkém meziválečném období začal školu vést nový ředitel – Wilhelm Mandrysz. Ale jen nakrátko.

Během druhé světové války se ze školy stala kasárna německé armády. V roce 1945 se otevřela nejprve česká a poté i polská škola. Budova byla ale za války zničena, včetně chybějícího vybavení, které musel po školách v okolí horko těžko shánět její nový ředitel Hubert Tesarczyk. Po roce 1948 došlo ke změně systému školství a děti od šesté třídy výše přecházely do školy v Hnojníku.

Z tohoto důvodu – a také následkem asimilace – postupně klesá počet žáků. Zofia Kozubek byla poslední ředitelkou polské školy ve Stříteži. V důsledku poklesu počtu žáků a také plánovaného uzavírání menších škol byla střítežská škola po skončení školního roku 1980/1981 uzavřena a děti začaly chodit do ZŠ v Hnojníku.

Z celkem 130 žáků, kteří do školy chodili v letech 1945-1981, se jich uplynulou sobotu na srazu sešlo 45. Jediným žijícím žákem z období před druhou světovou válkou je Józef Rybka, který ovšem kvůli vážným zdravotním problémům na sraz nedorazil.

Letošní Podzimní koncert zahájilo vystoupení dětí ze Základní a Mateřské školy Jana Kubisze v Hnojníku. Děti recitovaly básně a vystoupily se scénkou nazvanou „O jesieni i zmowie leni”.

Dalším bodem programu bylo vystoupení pěveckého sporu Godulan-Ropica pod taktovkou dirigenta prof. Alojzyho Suchanka. Sbor se představil se směsí lidových a klasických písní. Průvodním slovem koncert doprovázela absolventka střítežské školy Aurelia Szkuta. Sbor završil své vystoupení zpěvem písně „Ojcowski dom” Jana Kubisze a jeho členové ke společnému zpěvu vyzvali všechny přítomné. Vrcholem odpoledního programu se stala scénka „Jak to na weselu bywało“ v provedení ambiciózního souboru mladých zpěváků Trzanowice.

V rámci oslav výročí zahájení provozu školy vypsala Místní skupina PZKO výtvarnou soutěž „Škola včera a dnes”. Své práce do ní přihlásilo 34 dětí z polské školy v Hnojníku. Soutěžní díla byla vystavena během sobotní akce a ocenění mladí tvůrci obdrželi během koncertu ceny a diplomy. Nechyběla ani výstava s fotografiemi školy, žáků a ze školních akcí. Fotografie zapůjčila paní Urszula Rusnok, dcera poslední ředitelky střítežské školy, Zofie Kozubek.

Sál Kulturního domu ve Stříteži praskal ve švech. Všem pozvaným se program akce velmi zamlouval a bývalí žáci školy byli spokojeni, že se podařilo uspořádat sraz po tolika letech. Ředitel ZŠ v Hnojníku Tadeusz Grycz poděkoval členům střítežské Místní skupiny PZKO za jejich iniciativu a vyjádřil naději, že všechny vesnice v okolí se k ní přidají a pokusí se „zachránit od zapomnění” skutečnost, že ve všech obcích na našem území kdysi fungovaly polské školy.

Podzimní koncert byl spolufinancován Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě a Obecním úřadem ve Stříteži.

MT

Překlad: Pygmalion

 

Štítky: , , ,

Komentáře


Čtěte také


12 tipů na víkend
Září162021

12 tipů na víkend

Polské dny v Karviné již od čtvrtka
Září152021

Polské dny v Karviné již od čtvrtka

Filmový víkend v Těrlicku pokračuje
Září122021

Filmový víkend v Těrlicku pokračuje

V Ustroni si připomenou vypálení zdejší synagogy nacisty
Září122021

V Ustroni si připomenou vypálení zdejší synagogy nacisty

V Jablunkově budou probíhat Polské dny
Září102021

V Jablunkově budou probíhat Polské dny

První škola v Gutech byla vystavěna koncem 18. století
Září092021

První škola v Gutech byla vystavěna koncem 18. století

10 tipů na víkend
Září082021

10 tipů na víkend

Ve filatelistické soutěži „EUROPA Stamps 2021“ Polsko zastupuje známka s rysem
Září072021

Ve filatelistické soutěži „EUROPA Stamps 2021“ Polsko zastupuje známka s rysem

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Website Security Test