Prestižní ocenění pro profesora Karola Daniela Kadłubce
Říjen032021

Prestižní ocenění pro profesora Karola Daniela Kadłubce

CIESZYN / Prof. Karol Daniel Kadłubiec je letošním laureátem ceny města Cieszyna v oblasti umělecké tvorby, šíření a ochrany kultury. Cenu udělila Rada města Cieszyn. Rozhodnutí přijali radní na zasedání ve čtvrtek 30. září. Cena bude předána 22. října během koncertu, který se uskuteční v Divadle Adama Mickiewicze v Cieszyně u příležitosti 103. výročí založení Národní rady Těšínského knížectví. Mezi držiteli tohoto ocenění jsou: Jadwiga a Władysław Oszeldovi, Jan Gruchel, Jerzy Pustelnik, Leon Miękina, Tadeusz Kopoczek, Grażyna Stawarska, Jerzy Wałga. Prof. Karol Daniel Kadłubiec (narozen 22. července 1937 v Karpentné) Polský etnograf a literární historik ze Zaolší, badatel kultury, folkloru a jazyka Těšínského Slezska. Vystudoval polské gymnázium v Českém Těšíně a v roce 1955 začal studovat slavistiku na Karlově univerzitě v Praze. V roce 1960 získal magisterský titul za práci o slezských pohádkách. Doktorát získal v Praze pod vědeckým vedením profesora Karla Horálka v roce 1968. V roce 1973 pak získal titul kandidáta věd a v roce 1978 (na Varšavské…

Proč Morcinek nazval Zofii Kossakovou svou „kmotrou“?
Září282021

Proč Morcinek nazval Zofii Kossakovou svou „kmotrou“?

SKOČOV / Skočov je město, kde strávil většinu života významný spisovatel Gustaw Morcinek, který se narodil v Karviné. Jeho hrob se nachází v Cieszyně. Muzeum Gustawa Morcinka ve Skoczowě uspořádalo u příležitosti 130. výročí jeho narození konferenci věnovanou této významné osobnosti. Konference se konala 23. září v kinosále divadla Elektryczny. Všechny účastníky přivítala Rozalia Wawronowicz - vedoucí Muzea Gustawa Morcinka ve Skočově. O velkém uznání pro vynikajícího spisovatele hovořil také starosta Skoczowa Mirosław Sitko. Poté následovaly další přednášky vynikajících vědců, odborníků na probíraná témata. Proč byla Zofia Kossak Morcinkovou "kmotrou" První z nich byla přednáška profesorky Krystyny Heska-Kwaśniewicz ze Slezské univerzity v Katovicích s názvem "Mezi Skočovem a Górkami Wielkými". Profesorka hovořila o přátelství Gustawa Morcinka se Zofií Kossakovou. Vysvětlila také, proč Morcinek nazval Zofii Kossakovou svou "kmotrou". Ukázalo se, že to byla právě ona, kdo Morcinka přesvědčil, aby své psaní bral vážně a nepromarnil svůj talent. Nabídla mu pomoc a kontakt na nakladatelství v Poznani, kde sama vydávala své…

Už víme, jak bude vypadat společné logo Cieszyna a Českého Těšína!
Září222021

Už víme, jak bude vypadat společné logo Cieszyna a Českého Těšína!

CIESZYN, ČESKÝ TĚŠÍN / V srpnu jsme psali o tom, že Cieszyn a Český Těšín vyhlásily soutěž na společné logo obou měst. Městský úřad v Cieszyně včera (21.9.) oznámil, že soutěž má svého vítěze. Nejvíc hlasů získal návrh A. Logo bude používáno ve společných přeshraničních projektech jak místních samospráv, tak nevládních organizací v oblastech, na které se vztahuje strategie přeshraniční spolupráce. Výběr společného loga obou Cieszynů je součástí projektu "Cieszyn a Český Těšín společně", který realizují samosprávy obou měst ve spolupráci s Euroregionem Těšínské Slezsko. "Cílem celého projektu je vytvořit komplexní systém vizuální identifikace společné značky Cieszyn - Český Těšín. Měla by sloužit k budování jednotného, pozitivního obrazu obou měst, založeného na přeshraničních aktivitách, jejichž cílem je dosáhnout co nejvyšší úrovně integrace obou měst," vysvětluje Bogdan Kasperek z Euroregionu Těšínské Slezsko. (indi)

V Ustroni si připomenou vypálení zdejší synagogy nacisty
Září122021

V Ustroni si připomenou vypálení zdejší synagogy nacisty

USTROŇ / Pietní akt připomínající 82. výročí vypálení synagogy v Ustroni nacisty se uskuteční v pondělí 13. září před pomníkem na Ogrodowé ulici. Začátek je v 17.00 hodin. Každoroční připomínku k výročí vypálení synagogy v Ustroni pořádá od roku 2014 organizace Instytut Śląska Cieszyńskiego, která se mimo jiné snaží uchovat odkaz Židů a jejich historii na Těšínsku. Ustroňská synagoga byla postavena v letech 1901–1902. Slavnostní otevření se konalo v červenci 1902. Ve skutečnosti měla status pouze modlitebny, rabín sem jenom dojížděl. Navzdory tomu ustroňští židé považovali tuto menší budovu v novorománském slohu za synagogu. Patnáctého září 1939 budovu vypálili Němci. Na místě synagogy vypálené nacisty stojí památník Pietní akt zahájí troubení na šofar, tradiční židovský roh. Je to dechový nástroj, s jehož pomocí se již ve starověku oznamovaly důležité události, například začátek nebo konec války, zahájení půstu nebo jubilejního roku. Jeho zvuk varoval také před nebezpečím. Používal se také k liturgickým účelům v jeruzálémském chrámu, který v roce 70 zcela zničili…

10 tipů na víkend
Září082021

10 tipů na víkend

1. Těrlické filmové léto Kdy: od pátku 10. září do neděle 12 záříKde: Těrlicko, kino Svoboda Na programu letošního ročníku filmové přehlídky budou české a polské filmové novinky a taky starší filmy. Uvidíme mj snímky: Sweat, Oficer i szpieg, Zátopek, Jedině Tereza a další. K vidění bude výstava fotografií Wiesława Przeczka dokumentující první ročníky festivalu. Celý program najdete na www.cielaf.cz. 2. ALEKINO.PL Kdy: pátek 10. září, 17.00Kde: Karviná-Fryštát, Polský Dům PZKO Místní skupina PZKO zve na další ročník filmové přehlídky ALEKINO.PL. Na programu je promítání polských filmů, diskuze, občerstvení. 3. Pod těšínským nebem Kdy: pátek 10. září, 17.00Kde: Český Těšín, náměstí ČSA V rámci tradičního benefičního koncertu se návštěvníkům akce představí skupiny Buty, Fleret a písničkář Xindl X. Moderovat bude Miroslav Etzler. 4. Kobzolszoł Kdy: sobota 11. září, 14.00Kde: Český Těšín-Svibice, Polský dům Místní skupina PZKO ve Svibici pořádá tradiční akci – svátek brambor, neboli Kobzolszoł. Kromě placků a stryků se můžete těšit na zajímavý program: výstavu obrazů Czesława Filipiaka,…

Chalupu po prarodičích věnovali ke zřízení regionální jizby
Září042021

Chalupu po prarodičích věnovali ke zřízení regionální jizby

TISOVNICE / V Tisovnici lze navštívit zajímavou Regionální jizbu „U Brzezinů”, prezentující způsob života obyvatel vesnice, jejich zájmy, záliby, schopnosti, mentalitu a vztah k tradicím v období první poloviny 20. století. Letos uplyne 20 let od jejího otevření. Jejími provozovateli jsou manželé Stanisław a Alina Brzezinovi. Sami bydlí v domě z roku 1958, který stojí hned vedle. Kulturní a společenský život v Tisovnici se koncentroval kolem místní kulturní místnosti. Velkému zájmu se těšily zdejší výstavy, které pořádala penzionovaná učitelka místní školy a činovnice Teresa Waszut. Jedna z nich s názvem „Interiér staré tisovnické chalupy” vzbudila obzvlášť velkou pozornost. Exponáty zapůjčili místní, včetně manželů Brzezinových. Průlomová výstava Největší  atrakci tvořily staré knihy, mimo jiné sbírky kázání, modlitební knížky, bible (nejstarší pocházela z roku 1712) či učebnice. Expozici navštívilo zhruba 3 tisíce osob a těšila se velkému zájmu ze strany regionálních sdělovacích prostředků.   „V kulturní místnosti však nebyly vhodné podmínky k vystavovaní těchto předmětů. Tehdy jsem navrhla, aby se exponáty přemístily do naší…

Ustroňské muzeum zve na výstavu starých šicích strojů
Září022021

Ustroňské muzeum zve na výstavu starých šicích strojů

USTROŇ / Staré šicí stroje z přelomu 19. a 20. století  lze nyní zhlédnou v Ustroňském muzeu Jana Jarockého v Ustroni v rámci další krátkodobé výstavy. Nejstarší z vystavených exponátů vznikl v roce 1888. Prezentované stroje pochází ze sbírek muzea. Mezi nimi nechybí ani několik kusů nejznámější značky Singer. Šicí stroje Singer Jejím zakladatelem byl Isaac Merritt Singer, který je považován za vynálezce moderního šicího stroje. Narodil se v roce 1811 v Pittstownu ve státě New York. Již v roce 1855 se stal největším výrobcem šicích strojů na světě. Podnik, který založil, se úspěšně rozvíjel také po jeho smrti v roce 1875. V roce 1890 společnost dosáhla 80 procent na světovém trhu šicích strojů. Na výstavě je k vidění populární model 15 z roku 1905, který spatřil světlo světa v podniku firmy Singer v Montrealu. Stejně jako jiné exempláře pocházející z Kanady, vyznačuje se bohatými, mimořádně elegantními rostlinnými motivy. Šicí stroje New York Mezi exponáty se nachází také americký šicí stroj New…

S propagací Visly pomáhají také kamenní medvídci
Srpen292021

S propagací Visly pomáhají také kamenní medvídci

VISLA / Některá zajímavá místa ve Visle spojuje Medvídkova trasa, která je už sama o sobě turistickou atrakcí. Jednotlivá zastavení trasy tvoří kamenné sochy medvídků. Jedná se o různé modifikace Medvídka stojícího na kouli, který je od roku 2018 oficiálním maskotem tohoto podhorského letoviska.    Počátky nového maskotu Visly sahají roku 1961. Tehdy řezbář Jerzy Szarec z vislanské osady Wróblonki zhotovil v Parku Stanislawa Kopczyńského na objednávku města řezby tří medvídků. Jednoho většího stojícího na kouli a dvou menších. Kamenní medvídci se stali oblíbeným cílem mnoha turistů. Bohužel v sedmdesátých letech během úklidu dva menší medvídky někdo ukradl.    V roce 2018 se vedení města rozhodlo pro nový maskot Visly. Inspirovalo se přitom sochou Medvídek stojící na kouli, který je již řadu let symbolem vislanského Parku Stanisława Kopczyńskiego. V tomtéž roce padlo rozhodnutí zhotovit dva chybějící menší medvídky, což realizoval řezbář Mieczysław Smolik z Krzeczowa u městečka Bochnia. Řezby byly zhotoveny na základě starých fotografií. V roce 2017 na přání…

Soubor Istebna získal prestižní ocenění „Złota Ciupaga“
Srpen272021

Soubor Istebna získal prestižní ocenění „Złota Ciupaga“

JISTEBNÁ /Mimořádný úspěch zazanamenal v těchto dnech Regionální soubor Istebna z Jistebné. Na 52. Mezinárodním soutěžním festivalu folkloru horských zemí v Zakopanem soubor získal prestižní cenu "Złota Ciupaga" za program Svatba jistebňanských horalů. Došlo k tomu poprvé během jeho stodvacetileté historii. K účasti na festivalu soubor Istebna byl vytipován během 52. Festiwalu Folkloru Górali Polskich (Folklórní festival polských horalů) v Žyvci, kde získal ocenění Srebrne Żywieckie Serce. Na festivalu v Zakopanem se kromě Istebné představily ještě tři polské folklórní soubory. Cenu Srebrna Ciupaga obdržel soubor Lachy z města Nowy Sącz, cenu Brązowa Ciupaga Regle z Poronina. Program „Wesele Górali Istebniańskich” představuje vybrané prvky horalského svatebního obřadu. Vznikl podle scénáře z roku 2009, jehož autorem je Tadeusz Papierzyński. Jeden z nejstarších polských souborů Regionální soubor „Istebna” z Jistebné je pravděpodobně nejstarším polským folklórním souborem. Jeho počátky sahají do roku 1901. Již v roce 1908 vystupoval pro samotného císaře Františka Josefa I. ve Vídni během slavností k šedesátiletému výročí jeho vlády. Představil se také…

Sobota a neděle budou ve znamení cyklistických výletů. Můžete se připojit
Srpen272021

Sobota a neděle budou ve znamení cyklistických výletů. Můžete se připojit

REGION / Cyklistický oddíl organizace Polskie Towarzystwo Turystyczno Sportowe „Beskid Śląski” má v plánu v následujících dvou dnech absolvovat několik desítek kilometrů cyklistických výletů na polské straně Těšínského Slezska. Připojit se může každý! V sobotu 80 km do Visly Na sobotu 27. srpna je naplánován 80 km dlouhý a poměrně náročný výlet z Dzięgielowa do Ustroně a Visly. "Trasa, kterou jsem připravil, vede po vedlejších silnicích a vyhýbá se centru obou měst. Projedeme podle mého názoru jedním z nejkrásnějších údolí v Beskydech, údolím Czarna Wisełka, a také kolem Prezidentského paláce. Vrátíme se po cyklostezce přes centrum Wisly a Ustroně. I když počítám s jedním velmi obtížným stoupáním na trase, celá trasa je spíše dlouhá (asi 80 km), než obtížná. K obtížným úsekům patří také průjezd městem Visla a neustálé opravy silnice. Při průzkumu trasy jsme dokonce jezdili po dočasně neexistujících chodnících, abychom se vyhnuli zácpám na semaforech," říká Robert Wałaski z cyklistické sekce. Jako povzbuzení dodává, že jízda po cyklostezce…

Aktovky pro prvňáčky už jsou ve školách
Srpen262021

Aktovky pro prvňáčky už jsou ve školách

CIESZYN / Ředitelé polských škol přijeli dnes (26. srpna) do Těšína vyzvednout školní pomůcky pro své prvňáčky, které obdrželi v rámci projektu "Poukaz pro prvňáčka" realizovaného Nadací Pomoc Polákům na východě. V rámci projektu jsou do polských škol v České republice, Litvě, Lotyšsku a na Ukrajině zaslány školní aktovky. V České republice, kde bylo rozdáno 230 školních aktovek do 15 škol, akci řídí Macierz Szkolna spolu s organizací Stowarzyszenie Nauczycieli Polskich. Jedná se o pátý ročník kampaně. Již potřetí obdrží žáci prvních tříd z polských škol kromě plné aktovky také vzdělávací poukaz v hodnotě 500 zlotých. "Peníze se na jednotlivé školy dostanou pravděpodobně kolem poloviny září. Budou vynaloženy na jiné vzdělávací potřeby. Pokud žáci budou něco potřebovat, učitelé to z těchto prostředků zakoupí pro celou třídu. Rodiče tak nebudou muset platit žádné peníze navíc. Prostředky můžou školy použit třeba na školu v přírodě pro prvňáčky," vysvětluje místopředseda organizace Macierz Szkolna Marek Bystroń. K dispozici je celkem pět různých typů školních…

Sto třicáté výročí narození Gustawa Morcinka
Srpen252021

Sto třicáté výročí narození Gustawa Morcinka

Dnes, 25. srpna, uplynulo sto třicet let od narození Gustawa Morcinka. Gustaw, nebo spíše Augustýn Morcinek, se narodil v roce 1891 v Karviné jako nejmladší ze čtyř sourozenců rodičům Marianně a Józefovi. V roce 1892, když bylo malému Gustawovi pouhých osm měsíců, zemřel při tragické nehodě jeho otec a veškerá starost o výchovu čtyř dětí padla na jeho matku. V rodině Morcinkových tehdy panovala chudoba, ale přesto spisovatel vždy vzpomínal na své dětství jako na radostné období plné zábavy a pohádek, které mu vyprávěla maminka. V letech 1897 až 1907 (některé prameny uvádějí rok 1905) navštěvoval mladý August základní školu v Karviné. Obrazy svého dětství zachytil v "Černé Julce" a mnoha dalších dílech pro děti a mládež. Ihned po ukončení školy musel tehdy šestnáctiletý August začít pracovat, aby si vydělal na živobytí. Chvíli pracoval v cihelně, ale brzy se této špatně placené práce vzdal a nechal se zaměstnat v jednom z karvinských dolů. Tam se stal knihovníkem v katolickém dělnickém…

Danuta Chlup – autorka knihy „Varhaník z mrtvé vesnice“ byla hostem setkání Matice Ziemi Cieszyńskiej
Srpen222021

Danuta Chlup – autorka knihy „Varhaník z mrtvé vesnice“ byla hostem setkání Matice Ziemi Cieszyńskiej

CIESZYN / Danuta Chlup - novinářka "Głosu", ale také spisovatelka, autorka tří románů – byla ve středu 18. srpna hostem setkání v Domu Narodowym v Cieszyně. Setkání s autorkou bylo věnováno její nejnovější knize: "Varhaník z mrtvé vesnice". Během setkání autorka knihy "Varhaník z mrtvé vesnice" a dřívějších románů: "Jizva" a "Třetí terapie" nemluvila o knize samotné, ale především o místech, která ji inspirovala. Přestože postavy a místa jsou smyšlené, vše je zasazeno do nejvěrnějších historických reálií Zdůraznila, že ačkoli postavy jejího románu i město Dwory, kde se děj odehrává, jsou fiktivní, vše je zasazeno do nejvěrnějších historických reálií. Místa a lidé jsou jakýmsi konglomerátem autentických prototypů tohoto regionu. Například prototypem autisty Mirka v románu je autistický, hudebně nadaný chlapec z Třince, který má však v dnešní době mnohem více příležitostí. Autorka vyprávěla o vesnicích, školách a kostelích zničených těžbou uhlí. Těch skutečných, které se staly předlohami těch románových. Nebylo to poprvé, co Danuta Chlupová při práci na knize sáhla…

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.