Studenti polského gymnázia se nebudou muset ve škole přezouvat
Srpen312021

Studenti polského gymnázia se nebudou muset ve škole přezouvat

ČESKÝ TĚŠÍN / Jak jsme již psali, byla zahájena třetí etapa rekonstrukce budovy Polského gymnázia Juliusze Słowackého v Českém Těšíně. Práce v této etapě se zaměří na interiér budovy. Mezitím již ve středu začíná nový školní rok. Ovlivní rekonstrukce výuku? "Přez měsíc nebude možné použivat šatny. Po celé září se tedy žáci nebudou přezouvat a do třídy si budou brát bundy. Doufejme, že bude relativně hezké počasí a nebudou mít žádné velké bundy," říká zástupkyně ředitele školy Daniela Kulhanek. Kromě toho budou v průběhu školního roku postupně uzavírána jednotlivá patra. Jedno z podlaží tak bude vždy mimo provoz. To bude mít za následek omezený počet volných učeben. "To může být někdy problém. Budeme muset změnit termín výuky. Zatím však nevíme, kdy přesně budou jednotlivá patra uzavřena," říká Kulhanek. (indi)

Začíná třetí etapa rekonstrukce polského gymnázia
Srpen272021

Začíná třetí etapa rekonstrukce polského gymnázia

ČESKÝ TĚŠÍN/ Byla zahájená třetí, poslední etapa rekonstrukce budovy Polského gymnázia Juliusze Słowackého v Českém Těšíně. Práce v této etapě se zaměří na interiér budovy. Třetí etapa rekonstrukce polského gymnázia bude stát 23,8 milionu korun a měla by být dokončena na jaře příštího roku. Investorem je Moravskoslezský kraj, který za poslední čtyři roky investoval do svých škol více než miliardu korun. „Trojkoalice ve vedení kraje přikládá nesmírnou váhu vzdělávání, které je klíčové pro budoucnost regionu i jednotlivých osudů našich občanů. Proto jsme také našli shodu v tom, že je třeba námi zřizované školní budovy rekonstruovat, ale také moderně vybavovat. Týká se to zároveň klasického vzdělávání, jako je toto jediná polskojazyčné gymnázium v celém Česku, ale také odborných a učňovských škol. Za poslední čtyři roky se nám podařilo získat 920 milionů korun z evropských fondů na nové dílny nebo učebny, úpravy budov. Tyto projekty jsme podpořili ze svého rozpočtu, takže celkem jsme za poslední období v oblasti vzdělávání proinvestovali mnohem více než miliardu korun,“ uvedl náměstek…

Města Cieszyn a Český Těšín budou mít společné logo. Vybrat si můžete ze dvou návrhů
Srpen192021

Města Cieszyn a Český Těšín budou mít společné logo. Vybrat si můžete ze dvou návrhů

CIESZYN, ČESKÝ TĚŠÍN / Byly zveřejněny dva návrhy společného loga Cieszyna a Českého Těšína. O tom, který z nich bude vybrán, rozhodnou občané. Cílem nového projektu "Cieszyn a Český Těšín společně" je vytvořit společné logo a značku pro obě města rozdělená hranicí. Vedení města se inspirovalo ve Słubicích a Frankfurtu nad Odrou. "Tato dvě města mají podobné charakteristiky jako náš Cieszyn. Podařilo se jim zavést logo, které je společné pro obě. V praxi to vypadá tak, že když přijdete na radnici ve Frankfurtu nad Odrou, uvidíte stejné označení dveří jako na radnici ve Słubicích. Kromě toho se logo nachází také na propagačních materiálech. Člověk má opravdu dojem, že to nejsou dvě města, ale vlastně jedno," vysvětlila v červnu na našem portálu starostka Českého Těšína Gabriela Hřebáčková. Lidé mohou hlasovat pro tyto projekty: Svůj hlas budete moci odevzdat 28. a 29. srpna v Kulturním centru "Dom Narodowy" v Cieszyně, v rámci akce  Cieszyński Przekładaniec. Od 30. srpna do 8. září na…

Posluchače univerzity MUR velmi zaujalo téma Ústavy z 3. května
Srpen132021

Posluchače univerzity MUR velmi zaujalo téma Ústavy z 3. května

ČESKÝ TĚŠÍN / Téma Ústavy z 3. května posluchače Mezigenerační regionální univerzity evidentně zaujalo. Přestože bylo možné si přednášku Jany Raclavské poslechnout online přesně 3. května letošního roku, jakmile se naskytla možnost poslechnout si ji znovu naživo, posluchači ji rádi využili. Při přednášce ve středu 11. srpna přednášející použila stejný způsob prezentace jako dříve, ale - jak zdůraznila v úvodu - pokusila se říci i něco nového. Svou přednášku o druhé nejstarší ústavě na světě doplnila místními tématy. Rukopis přednášky Karola Michejdy, kterou přednesl 3. května 1878 v Curychu a kterou předložila Raclavská, milovníky místní historie přímo nadchl. "Karol Michejda studoval v Curychu, takže pravděpodobně v rámci studia měl přednášku o Ústavě 3. května," vysvětlila Raclavská. Citovala také úryvek z této přednášky. Na závěr konstatovala, že Karol Michejda charakterizoval období před přijetím Ústavy 3. května velmi přesně. "Musím konstatovat, že Karol Michejda měl mimořádně syntetický um. Velmi mě překvapil svým komplexním pohledem na problematiku," vysvětlila Raclavská. Originál rukopisu se nachází…

Obchod a řemesla v Českém  Těšíně
Červenec262021

Obchod a řemesla v Českém Těšíně

ČESKÝ TĚŠÍN / Obchod a řemesla v levobřežním Cieszyně byly tématem další tematické procházky v rámci prázdninové akce  „ODKRYWAJ CIESZYN / ODHALUJ ČESKÝ TĚŠÍN ”. Zájmce provedla Českým Těšínem Pavlína Badurová. Účastníci procházky se sešli v sobotu 24. července v 9.30 hodin u bývalého sídla Muzea Těšínska. Během komentované procházky věnovala Badurová pozornost především informacím o místech, kde od poloviny 18. století do 30. let 20. století působili řemeslníci, velké průmyslové závody nebo obchody a sklady. Znovu tak byla připomenuta historie tiskárny Prohazky a informace o řemeslnících, kteří měli své dílny na Masarykově třídě nebo na dnešní Hlavní třídě. Průvodkyně také vyprávěla o dvou velkých rybnících, které se nacházely na místě dnešního zimního stadionu. Kdysi je k bělení prádla používali soukeníci. Prohlídka byla součástí cyklu "Poznej Cieszyn bez hranic". Pořádají ji společně zámek Cieszyn a Městská knihovna v Českém Těšíně. Další ze série vycházek je naplánována na 31.7. Bude mít název "Po stopách Židů v Českém Těšíně". Povede ji Gabriela Budínská.…

Vyčistili  náhrobek  Jana Glajcara ve Svibici
Červenec252021

Vyčistili náhrobek Jana Glajcara ve Svibici

SVIBICE / O zanedbaný náhrobek se postarali členové MS PZKO Český Těšín Svibice a sdružení Olza Pro. Přestože na renovaci náhrobku získali grant z Fonduszu Rozwoju Zaolzia, většinu prací udělali svépomocně. "Vše začalo tím, že v lednovém Głosu vyšel článek profesora Daniela Kadłubce, v němž se omlouvá, že se spletl. V publikaci "Kalendarz Śląski" kritizoval, že na hřbitově ve Svibici jsou zanedbané hroby polských aktivistů: Franciszka Górniaka, majitele cihelny ve Svibici, a Jana Glajcara, který se zasloužil za polskost Těšínského Slezska v dobách Rakousko-Uherska na přelomu 19. a 20. století. Mezitím se ukázalo, že Górniakův hrob je v dobrém stavu. Byl to Glajcarův hrob, který byl zarostlý břečťanem. Nápisy na pomníku byly téměř nečitelné," vzpomíná Stanisław Kołek z MK PZKO Sibica a sdružení Olza Pro. O hrob se postarali Poláci ze Svibice Na tuto informaci reagovali členové Místní skupiny PZKO ve Svibici. Předsedkyně Irena Kołek v "Głosu" oznámila, že Místní skupina chce pečovat o hrob, a že její členové se…

Kino na hranici si připomene  Václava Havla
Červenec212021

Kino na hranici si připomene Václava Havla

U příležitosti 10. výročí úmrtí českého umělce a politika chystá filmová přehlídka Kino na hranici cyklus akcí věnovaných této důležité osobnosti. Jeho součástí bude i večeře zkomponovaná z oblíbených receptů Václava Havla – a bude to jediná událost svého druhu v celém Polsku.„Všichni patrně vědí, že prezident Václav Havel, který zemřel před desíti lety, byl vynikajícím dramatikem a esejistou a že byl od poloviny sedmdesátých let uznáván jako lídr československé demokratické opozice. V důsledku toho musel strávit řadu let v komunistických kriminálech. Někteří z vás už určitě slyšeli, že byl příznivcem rockové hudby a přátelil se s mnoha předními umělci z celého světa. Nicméně kromě okruhu jeho nejbližších přátel nejspíš jen málokdo tuší, že Havel sklízel úspěchy rovněž – – v kuchyni,“ říká Andrzej S. Jagodziński, překladatel a přítel Václava Havla. „Ač se to může zdát divné, přece je to pravda: někdejší český prezident celý život velice rád vařil a kdykoli měl čas, vlastnoručně chystal pokrmy pro své hosty. Byl v tomto oboru…

Letos Těšínské divadlo zve na Divadelní festival nad řekou
Červenec152021

Letos Těšínské divadlo zve na Divadelní festival nad řekou

ČESKÝ TĚŠÍN / Kdyby šlo vše podle plánu, setkali bychom se letos na 21. ročníku Festivalu divadel Moravy a Slezska. Tato akce se však z důvodu pandemie neuskuteční. Vedení Těšínského divadla v Českém Těšíně se rozhodlo vynahradit divákům tuto ztrátu uspořádáním zcela nové akce s názvem Divadelní festival nad řekou. V týdnu od 20. do 28. srpna se s herci našeho divadla setkáme pod širým nebem v parku Adama Sikory v Českém Těšíně. Všechny tři scény Těšínského divadla zahrají devět představení, na kterých herci a režiséři usilovně pracovali celý rok. Iniciátoři nové divadelní akce věří, že se jim v následujících letech podaří přizvat soubory z dalších moravských a českých divadel. INFORMACE PRO DIVÁKY: Park Adama Sikory je pro tento typ kulturní akce vhodný. Budou zde připraveny lavičky a židle, herci budou hrát na trávě. V případě nepříznivého počasí organizátoři žádají diváky, aby používali pláštěnky a nikoli deštníky, které omezují viditelnost. V případě velmi nepříznivého počasí se představení přesunou na velkou…

Polské čtvrtky v Dziupli
Červenec052021

Polské čtvrtky v Dziupli

ČESKÝ TĚŠÍN / V klubu "Dziupla", který provozuje Sdružení polské mládeže, začal nový cyklický cyklus akcí pod názvem "Polské čtvrtky". Jedná o akce naplněné široce pojatou polskou kulturou. První koncert z této série se konal 1. července. Hrála skupina Karol Ochodek Trio. https://youtu.be/Um_n_quQwzo Rozhodně to byl večer plný zajímavých a poutavých zvuků. Texty písní, které zpívalo Trio Karola Ochodka, byly samozřejmě v polštině. A publikum, které mělo po dlouhé době možnost poslechnout si živou hudbu, bylo nadšené. (indi)

Tento víkend se vydejte do Chotěbuze-Podobory. V Archeoparku čekají na návštěvníky atrakce u příležitosti Cyrilometodějských dnů
Červen282021

Tento víkend se vydejte do Chotěbuze-Podobory. V Archeoparku čekají na návštěvníky atrakce u příležitosti Cyrilometodějských dnů

CHOTĚBUZ-PODOBORA / O prvním prázdninovém víkendu (3. a 4. července) se v Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře uskuteční akce s názvem "Cyrilometodějské dny". O atrakce se postará Skupina pro historii a šerm "Tizon". Během dvou dnů se můžete dozvědědt, jak kdysi žili Slované. Jaké zbraně používali v boji, jaké nosili oblečení, co jedli a pili a v jaké bohy věřili? Akci doplní ukázky boje, lukostřelby, psaní na voskové tabulky a mnoho dalších. Pro nejmenší návštěvníky bude připraveno pískoviště s replikami nálezů, ve kterém si mohou zahrát na archeology. (SG)

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Website Security Test