Region

10 tipů na víkend
Prosinec012022

10 tipů na víkend

10 tipů na víkend
Listopad242022

10 tipů na víkend

Kultura

10 tipů na víkend
Prosinec012022

10 tipů na víkend

10 tipů na víkend
Listopad242022

10 tipů na víkend

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.