Čtěte nás! Každý den nové informace!

V loňském roce oslavili desáté výročí svého vzniku. Letos se účastní soutěže nazvané Iniciativy PZKO. Dziecka ze Stonawy je dětský folklórní soubor, který působí při Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu (PZKO) ve Stonavě pod vedením Wandy Grudzińské.

Před deseti lety to byla právě Wanda Grudzińska, která začala krátce předtím učit hudební výchovu na Základní škole s polským jazykem vyučovacím ve Stonavě a kterou napadlo, že by bylo záhodno využít nadání místních žáků a poslat je do Českého Těšína k účasti v základním kole soutěžní Přehlídky lidových písní Těšínska (Przegląd Cieszyńskiej Pieśni Ludowej im. Stanisława Hadyny) v polském Koszęcině. Nově vzniklý soubor nazvala Dziecka ze Stonawy.

Sboristé tehdy s přehledem prošli kláním v základním kole a obsadili první příčku v kategorii pěveckých sborů s doprovodem kapely. Od počátku působení sboru je s ním totiž spjat i Bronisław Jeleń, který dal dohromady nefalšovanou lidovou kapelu, jejíž členy tvoří žáci stonavské pobočky Základní umělecké školy v Karviné, povětšinou absolventi polské ZŠ ve Stonavě.

Dětští sboristé se krátce nato zúčastnili mj. soutěže Śląskie Śpiewanie a Festivalu dětské písně (Festiwal Piosenki Dziecięcej). Sólista Marek Szwed zvítězil v soutěži Śląskiego Śpiewania a vystoupil ve finálovém soutěžním kole ve Visle. Dalším úspěchem mladých zpěváků byla účast ve finále Festivalu dětské písně v Havířově.

Folklórní soubor Dziecka ze Stonawy vznikl na půdě místní základní školy a patronát nad jeho působením převzala Místní skupina PZKO ve Stonavě. Stonavská ZŠ dodnes soubor podporuje a jeho členům mj. poskytuje tělocvičnu ke sborovým zkouškám. V prvních letech se do práce souboru zapojily i děti z místní MŠ, a starší žáci, přestože postupně opouštěli zdi stonavské školy, se i nadále vraceli k angažmá v souboru.

Souboru se dostalo významné podpory od vedení základní a mateřské školy, konkrétně díky jejich ředitelkám Marcele Gabrhelové a Katarzyně Donat. Souborem prošla řada členů, kteří se stali strůjci jeho početných úspěchů. Je třeba zmínit i obrovský přínos a úsilí Artura Grudzińského a paní Haliny Hekery, stejně jako práci Joanny Bystroń a Joly Jelenové, které v posledních letech pracují s nejmladšími dětmi.

Soubor Dziecka ze Stonawy se účastnil i mnoha akcí pořádaných PZKO, obecních slavností a koncertů na pozvání sousedních místních skupin PZKO; v rámci přeshraniční regionální spolupráce jeho členové vystoupili v polských Marklovicích, Lubomi a Syryni. Zvláštní pozornost si zaslouží jejich koncerty v rámci Festivalů PZKO, akademie Gustawa Morcinka, společné vystoupení se smíšeným pěveckým sborem Stonawa v rámci oslav jeho jubilea, na masopustu a dožínkách ve Stonavě apod.

V repertoáru souboru Dziecka ze Stonawy se nacházejí hry, zábavy, písně a tance tzv. „dolanské” části Těšínska. V rámci oslav pětiletého výročí vzniku souboru jeho členové zahrnuli do programu i literární legendy z pera Józefa Ondrusze, které popisují dějiny Stonavy a místního hornictví. Ústředním námětem regionálního představení u příležitosti oslav 10. výročí vzniku souboru v říjnu loňského roku bylo tzv. „Stonawski wiesieli”. Vystoupili tehdy nejmladší, současní členové souboru i jeho někdejší členové, podobně jako rodiče, pedagogové a příznivci tělesa, a nakonec i zpěváci ze sboru Stonawa.

V současnosti čítá soubor Dziecka ze Stonawy 19 členů.

Překlad: Pygmalion

Štítky: , , , , , ,

Komentáře


Čtěte také


Klub nápadů Místní skupiny PZKO v Petrovicích u Karviné má 10 let
Červen172021

Klub nápadů Místní skupiny PZKO v Petrovicích u Karviné má 10 let

Práce sdružení „Grupa Twórców Wiślanie” v Beskydském muzeu
Červen172021

Práce sdružení „Grupa Twórców Wiślanie” v Beskydském muzeu

Do Polska bez testu nebo očkování? Je to fake news
Červen142021

Do Polska bez testu nebo očkování? Je to fake news

Výlet do Jeskyně Malinowska na setkání s jejími obyvateli
Červen132021

Výlet do Jeskyně Malinowska na setkání s jejími obyvateli

Nová linka cyklobusu usnadní dopravu do Beskyd z Českého Těšína i Třince
Červen102021

Nová linka cyklobusu usnadní dopravu do Beskyd z Českého Těšína i Třince

Zelená škola v Komorní Lhotce
Červen102021

Zelená škola v Komorní Lhotce

Ustroňská noc muzeí se letos uskuteční podruhé
Červen092021

Ustroňská noc muzeí se letos uskuteční podruhé

Vraždy, svatby, rozmary počasí před lety (5)
Červen092021

Vraždy, svatby, rozmary počasí před lety (5)


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

Website Security Test