Čtěte nás! Každý den nové informace!

BOHUMÍN-SKŘEČOŇ / Za účasti předsedy Hlavního výboru Polského kulturně-osvětového svazu v ČR (PZKO) Jana Ryłka a Zygmunta Rakowského se v neděli 5. února v Domě PZKO v bohumínské místní části Skřečoň uskutečnila valná hromada Místní skupiny PZKO, během níž byla prezentována činnost místní skupiny za rok 2016.

Po volbách členů jednotlivých komisí představil tajemník místní skupiny Tadeusz Guziur přítomným členům PZKO výroční zprávu o činnosti. K nejdůležitějším akcím uspořádaným v loňském roce patřily: Kabaretní ples, výroční valná hromada, tradiční akce Vítání jara, šampionát Místní skupiny PZKO a ZŠ v Dolní Lutyni ve stolním tenise, smažení vajec spojené se závody místní skupiny PZKO v hodu šipkami na cíl, a dále pak výroční oslava, 12. ročník mezinárodního turnaje v kopané za účasti týmů z Grodkowa, Chałupek a členů PZKO ve Skřečoni; posléze se začátkem října uskutečnil autokarový zájezd členů místní skupiny do města Tarnowskie Góry, v měsíci listopadu proběhly v Bohumíně oslavy 90. výročí existence smíšeného pěveckého sboru Hasło a poslední loňskou akcí se stal tradiční adventní večírek spojený se setkáním s jubilanty, členy místní skupiny PZKO.

V loňském roce zároveň pokračovala více než čtyřicetiletá spolupráce mezi Místní skupinou PZKO ve Skřečoni a Společností přátel Grodkowska (pol. Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej). Skřečonští se také mj. zúčastnili 20. ročníku Halového turnaje v sálové kopané o Pohár města Grodkowa, oslav Dní Grodkowa a Městských dožínek. Grodkowští se na oplátku zúčastnili Kabaretního plesu, turnaje v kopané, výroční oslavy PZKO a jubilejního vystoupení pěveckého sboru Hasło.

V další části výroční schůze představili své výroční zprávy vedoucí jednotlivých souborů a členové výboru zodpovědní za jednotlivé druhy činností místní skupiny PZKO. Výraznou aktivitou se vyznačoval zejména smíšený pěvecký sbor Hasło, který pod vedením dirigentky

Ireny Szeligy absolvoval celkem osm vystoupení, a to zvláště během akcí pořádaných místní skupinou PZKO, a dále v rámci pěveckých vystoupení v kostelech včetně zpívání koled a také na pohřbech. Výraznou část svého času a zájmu členové výboru místní skupiny v čele s Pawłem Siostrzonkem a Markem Guziurem věnovali modernizaci a rekonstrukci Domu PZKO; podrobnou zprávu týkající se provozu Domu PZKO a získávání dotací a darů na kulturně-osvětovou a sportovní činnost prezentoval pokladník místní skupiny Czesław Gałuszka. Na valné hromadě byl zároveň schválen rozpočet a rámcový pracovní plán na letošní rok.

Následně proběhly volby nového dvanáctičlenného výboru místní skupiny, revizní komise a delegátů 23. Sjezdu PZKO, který se uskuteční 25. listopadu 2017 v Horní Suché. Za dosavadní svědomitou práci ve výboru se dostalo poděkování paní Barbaře Cymorek a Zbigniewovi Górniokovi, kteří se přechodně vzdali funkcí ve výboru místní skupiny PZKO.

Během diskuze vyslovil předseda Hlavního výboru PZKO Jan Ryłko poděkování členům PZKO ze Skřečoně za bohatou kulturně-osvětovou a sportovní činnost a zároveň připomněl aktualizaci tzv. Lexikonu PZKO ve formě e-booku, soutěže „Iniciativy PZKO” a zasílání nominací na výroční ceny PZKO. Dále se pan Ryłko i o podpoře spojené s předplatným měsíčníku Zwrot a vyzval přítomné k účasti a pořádání různorodých akcí v rámci letošních oslav 70. výročí vzniku PZKO.

DG

Překlad: Pygmalion

Štítky:

Komentáře


Čtěte také


Klub nápadů Místní skupiny PZKO v Petrovicích u Karviné má 10 let
Červen172021

Klub nápadů Místní skupiny PZKO v Petrovicích u Karviné má 10 let

Práce sdružení „Grupa Twórców Wiślanie” v Beskydském muzeu
Červen172021

Práce sdružení „Grupa Twórców Wiślanie” v Beskydském muzeu

Do Polska bez testu nebo očkování? Je to fake news
Červen142021

Do Polska bez testu nebo očkování? Je to fake news

Výlet do Jeskyně Malinowska na setkání s jejími obyvateli
Červen132021

Výlet do Jeskyně Malinowska na setkání s jejími obyvateli

Nová linka cyklobusu usnadní dopravu do Beskyd z Českého Těšína i Třince
Červen102021

Nová linka cyklobusu usnadní dopravu do Beskyd z Českého Těšína i Třince

Zelená škola v Komorní Lhotce
Červen102021

Zelená škola v Komorní Lhotce

Ustroňská noc muzeí se letos uskuteční podruhé
Červen092021

Ustroňská noc muzeí se letos uskuteční podruhé

Vraždy, svatby, rozmary počasí před lety (5)
Červen092021

Vraždy, svatby, rozmary počasí před lety (5)


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

Website Security Test