BUKOVEC / Letošní pouť v Bukovci měla zvláště slavnostní charakter. Před osmdesáti lety byl totiž vysvěcen místní kostel.

Na malém kopci nad silnicí stojí římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie. Hned vedle je Dům PZKO, sídlo Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu, které bylo otevřeno 11. června 1978. Trochu dále na druhé straně silnice je polská základní škola. Její nová budova byla otevřena v roce 1992, ale začátky vzdělávání sahají do roku 1792.

Dům PZKO a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci stojí vedle sebe

Výbor pro stavbu kostela v Bukovci, jak jsme četli v historické literatuře, vznikl v roce 1920. Chrám byl postaven z darů obyvatel. 15. srpna 1938 byl slavnostně posvěcen základní kámen. Vedoucím stavebního výboru byl tehdy ředitel polské školy Henryk Doffek. Kostel byl vysvěcen 18. června 1939. Za kostelem vznikl hřbitov.

Chrám v Bukovci byl postaven v roce 1939

V novém tisíciletí prošel chrám několika renovacemi. Nejprve byla rozšířena sakristie a sbor, byly vyměněny dveře, okna a rozvody, na hlavním oltáři byly postaveny nové sochy a byla vytvořena nová podlaha. V roce 2013 biskup Franciszek Wacław Lobkowicz posvětil nový obětní stůl, v roce 2017 byly zrekonstruovány hlavní a vedlejší oltáře a sochy v kostele.

Bukovec patří k farnosti Jablunkov

Bukovec je součástí jablunkovské farnosti, chrám v Bukovci je jedním z jeho filiálních kostelů. Na třech mších, dvě z nich byly v polštině, se věřící z Bukovce a okolí sešli v neděli 18. srpna, aby oslavili pouť v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Na tento mariánský svátek se také odkazovalo v kázáních.

Svaté mše sloužili kněz Alfréd Volný a polsky kněz Roman Czudek. Kněz Alfréd Volný, donedávna ředitel Teologického konviktu v Olomouci, je novým jablunkovským farářem. Je třeba připomenout, že po vysvěcení na kněze v roce 1999 pracoval tři roky ve farnosti Jablunkov.

Polskou mši vedl kněz Roman Czudek, koncelebrantem byl kněz Alfréd Volný

Kněz Roman Czudek, rodák z Jablunkovska, byl ve vedení spolku, který v roce 2013 vydal knihu „Chwalmy Pana“. V současné době je rektorem Pontificio Collegio Nepomuceno. Během mše v Bukovci ukázal plakát, nalezený knězem Adamem Ruckim, který zve na obřad v roce 1939. Jak tehdy probíhal?

Ráno vyrazil do Bukovce průvod z farního kostela v Jablunkově. Po příchodu na místo byl vysvěcen nový kostel, přítomní poslouchali kázání, po kterém byla mše. V poledne byla polední přestávka, na oběd jste se mohli dříve přihlásit. Odpoledne byly nešpory a po nich lidová zábava.

K kopci vedou nové schody a chodníky

Letošní výročí akce byla doprovázena zasvěcením místa vedle kostela a Domu PZKO knězem Alfrédem Volným. Na svahu bylo postaveno nové schodiště, chodníky a parkoviště, které budou využívat místní obyvatelé i turisté.

CR

Komentáře

Čtěte také


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test