ČESKÝ TĚŠÍN / Již tento pátek, 14. června, v sále Polského gymnázia Slowackého v Českém Těšíně se bude konat konference na téma asimilace v pohraničí. Proces bude posuzován v kontextu historie i současnosti.

Pořadateli konference jsou Kongres Poláků v ČR, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity a Fakulta historie Slezské univerzity v Katovicích. Konference bude mezinárodní, a přednášející představí téma konference z pohledu různých národností.

Konference, na jejíž programu je několik tematických bloků, začne v 9,15 hod, zakončí ji diskuze v 16.30 hod.  Úvodní blok se bude věnovat asimilaci v teorii a praxi, ten další pak česko-polskému pohraničí.

Asimilace v pohraničí, kde členové jednoho národa se kvůli změně hranice stali obyvateli jiného státu se však netýká pouze Zaolší, tedy dnes české strany Těšínského Slezska. Jak asimilace vypadá v jiných částech Evropy – mezi Čechy, Slováky a Maďary, anebo z polsko-běloruského pohraničí – představí přednášky z dalšího tematického bloku. Poslední přednáška se bude týkat Bukoviny, tedy ukrainsko-rumunského pohraničí.   

„Konference je otevřena všem zájemcům o toto téma, v žádném případě není určena pouze úzkému okruhu akademických pracovníků. Proto srdečně zveme všechny, jejichž téma asimilace v pohraničí zajímá,“ zdůraznil za pořadatele Józef Szymeczek.

Většina přednášek bude v polštině, pouze dvě v angličtině, přičemž jejich obsah bude shrnut v polštině.

(indi)

Štítky: , ,

Komentáře

Čtěte také


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test