VARŠAVA / V sobotu 25. května se v Domě Polonie ve Varšavě, během každoročního Varšavského knižního veletrhu, budou předávat Londýnské literární ceny za rok 2018. Mezi laureáty je český literární vědec Libor Martinek, dlouholetý spolupracovník naší redakce.

Libor Martinek obdrží Londýnskou literární cenu za šíření polské kultury a literatury ve světě spisovatelem žijícím mimo území Polska. Druhým oceněným je Jacek Hajduk, autor eseje „V temnotě“. Cena je udělována od roku 1951 Svazem polských spisovatelů v zahraničí se sídlem v Londýně.

Připomeňme, že Libor Martinek je také letošním vítězem Evropské medaile poezie a umění HOMER. Medaile byla udělena v Bruselu mezinárodní porotou významných umělců ze světa literatury od roku 2016, jejíž díla nesou znaky mezinárodního poslání, starých tradic vzájemnosti, mají v sobě jednoduchost a krásu, a obsahují sílu schopnou přenášet myšlenky mezi různé národy.

Libor Martinek, literární historik, literární kritik, je přednášejícím na Slezské univerzitě v Opavě a profesorem na Vratislavské univerzitě, autorem několika vědeckých publikací v češtině a polštině a více než 120 disertačních prací, esejí a článků s polskou tematikou v českých a polských odborných časopisech. Píše také poezii a překládá básně jiných autorů. Zkoumá rovněž polskou literaturu, která vznikla v Těšínském Slezsku, je v tomto odvětví odporníkem, o čemž svědčí četné i jeho články na stránkách tištěného měsíčníku Zwrot.

CR

Komentáře

Čtěte také

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test