Ráno na druhý velikonoční svátek, tedy na Velikonoční pondělí, zvané šmigrustem, se u domů, ve kterých bydlely dívky, objevovali chlapci, – tzv. šmigrustníci – vybavení kbelíky nebo hrnci.

Jejich cílem bylo polévat vodou mladé holky. Kolovala totiž pověra, že dívka, která nebude politá vodou, se toho roku nevdá.

Mokré holky chlapci „sušili“ pomocí takzvaných karabáčů, pletených ze čtyř nebo více vrbových prutů. Byly navíc zdobeny barevnými stuhami (většinou červenými).

Velikonoční pondělí bylo také obdobím, kdy dvě nebo tři dívky navštěvovaly s tzv. „gojičkem“ tj. zeleným stromkem ozdobeným mašlemi, papírovými květinami a malovanými kraslicemi. Pod okny zpívaly písně, za které dostaly malý dárek.

V lidové tradici bylo Velikonoční pondělí také dnem, kdy se navštěvovali příbuzní.

Tento den bylo doporučeno mladým chlapcům, kteří se zajímali o konkrétní dívku, aby ji večer navštívili a darovali ji „szołdru“.

(Jeśli we Wielki Pióntek rosa, zasiyj chłopie moc owsa. „Zwrot”, 2013 nr 4)

Komentáře

Čtěte také


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test