DOLNÍ LUTYNĚ / V malém sále Domu kultury v Dolní Lutyni ve čtvrtek 14. března proběhlo jarní setkání členů a příznivců Místní skupiny PZKO. Program setkání se skládal z kulturního programu, zprávy o činnosti MS PZKO a přednášky Richarda Konkolského „Život námořníka“.

Po přivítání představitelů sousedních skupin PZKO – Haliny Gawlas z Rychvaldu a Marcela Balcarka z Věřňovic zahrála  dvě klavírní skladby Dorota Czapek.

Přítomní si poslechli zprávu o činnosti Místní skupiny PZKO.  Ta má 63 členů. Mezi nejvýznamnější události roku 2018 patřily vánoční koncert v Olze, květnový koncert při příležitosti 110. výročí smíšeného sboru Lutnia v kostele sv. Jana Křtitele v Dolní Lutyni, na kterém vedle jubilejního sboru z Lutyně zpívaly také smíšené sbory Zaolzie z Orlové Lutyně, Hasło z Bohumína-Skřečoně, Słowik nad Olzą z Olzy, zatímco během společné hostiny v Kulturním domě se představovaly vokální soubory Olzanki a Niezapominajka.

K úspěšným akcím patřilo i rodinné letní setkání Klubu mládeže a výlet do Nového Jičína. Podzimní setkání bylo spojeno s oslavami významného výročí konce 1. světové války, stého výročí založení Československa a nezávislého Polska. Vystoupila klavíristka Dorota Czapek, proběhla výtvarná soutěž pro děti s cenami „Nezávislost v očích dětí a mládeže“, příležitostná přednáška Radomíra Sztwiertni a společné zpívání legionářských písní s doprovodem Władysława Ruska.

Kalendářní rok členů MS PZKO Dolní Lutyně skončil vánočním setkáním, během něhož koledy zazpívaly soubory Rychwałdzianie a Olzanki.

V pracovním plánu na rok 2019 je kromě osvědčených akcí také 18. května Koncert Moniuszky za účasti pěveckých souborů: Lutnia, Rychwałdzianie, Zaolzie, Hasło, Słowik nad Olzą, ZPiT Suszanie a také kapely Old Boys.

Ve druhé části předjarního setkání bouřlivým „100 let“ a rozdáváním dárků, které byly vyrobeny dětmi pod vedením Halky Kwolkové, přítomní přivítali Ryszarda Konkolského, který se právě vrátil z Gdyně s prestižní cenou Super Kolos za celoživotní úspěchy.

Ze zajímavé přednášky a filmu se účastníci setkání dozvěděli, že byl prvním občanem bývalého Československa, který sám obeplul svět. Dosáhl toho to na vlastnoručně vyrobené jachtě Nike. Pak výkon ještě dvakrát opakoval na Nike II, kterou pak přejmenoval na Declaration of Independence.

„Uvědomili jsme si,“ uvedla předsedkyně MS PZKO Maria Sztwiertnia, „že bez přístupu k moři ve své rodné zemi a bez peněz, ale s fantazií, vynikajícími dovednostmi a velkým srdcem, se zapsal do historie světové mořeplavby. Jedna věc je jistá, že toto jarní setkání bylo pro nás všechny velkým zážitkem, který budeme dlouho pamatovat.

MS

Štítky: ,

Komentáře

Čtěte také


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test