KARVINÁ / U příležitosti Dne učitelů ocenilo statutární město Karviná 29 pedagogických pracovníků působících na území města. Mezi nimi je i učitelka polské školy.

Oceněni byli hlavně za záslužnou pedagogickou činnost s přínosem pro rozvoj školství ve městě. Pedagogové se každoročně oceňují ve dvou základních kategoriích: I. kategorie – výrazná pedagogická osobnost roku, kde jsou oceněny současné nadstandardní a inovativní postupy ve vzdělávacím procesu, II. kategorie – ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost, kde je oceněna dlouholetá záslužná pedagogická činnost s přínosem pro rozvoj školství ve městě Karviné.

Mezi pedagogy oceněnými v I. kategorii je Halina Luberová, učitelka Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím v Karviné-Fryštátě.

Pamětní list Rady města Karviné předali oceněným pedagogickým pracovníkům primátor Jan Wolf a jeho náměstek Andrzej Bizoń. – Myslím si, že to je dobrá tradice, protože pedagogická profese je opravdu náročná a složitá. Jsem rád, že jim aspoň touto cestou můžeme poděkovat za celoroční činnost, která je pro výchovu našich dětí v Karviné velmi důležitá – řekl Jan Wolf.

Komentáře

Čtěte také


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA Kapela Lipka
REKLAMA Uroczysta akademie

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test