Na webové platformě Wiedza bez barier, která vznikla v rámci projektu na kterém se podílel i PZKO, jsou již v polštině přístupné interaktivní výlety po Vilniuském kraji. Ukazují méně známé turistické atrakce Vilniuse, které jsou úzce spjaté s polkou kulturou a dějinami.  

K shlédnutí jsou tři filmy. První o dějinách Nowe Wilejki, dnes východní městské části Vilniuse, která dříve byla samostatným městem. Druhý je procházkou po Zwierzyńcu, který byl v 19. století velmi populárním místem mezi výletníky z Vilniuse. Třetí pak ukazuje romantická zákoutí nejstarší čtvrti města.

Jedním z průvodců je Tomasz Bożerocki ze Sdružení vědců Poláků z Litvy. Filmové reklamní spoty Vilniuského kraje připravil spolu se studenty vilniuského Gymnázia. Kraszewskeho a při spolupráci s historickou rekonstrukční skupinou Wileński Klub Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka, a také hudebním uskupením  Brawo Band, vše v rámci projektu Wileńszczyzna oczami młodych Polaków.

Pokud se jedná o dříve zmíněný projekt Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych, v rámci kterého vznikla interaktivní platforma www.wiedzabezbarier.eu, je třeba upřesnit, že kromě hlavním cílem vzniku platformy je zpřístupnění komplexního vzdělávacího systému pro Poláky, kteří bydlí mimo Polsko. Na platformě nyní najdeme tři kurzy online – polštiny, podnikání a informatiky. Vznikly i e-učebnice – vademekum pro uživatele e-learningových kurzů a metodika pro autory těchto kurzů. Platforma je neustála rozšiřována a doplňována o nové prvky, jako třeba výše zmíněné filmy.

Na realizaci projektu se kromě PZKO podílí Sdružení vědců Poláků na Litvě a Sdružení Poláků Rodacy v Lotyšsku. Vedoucím partnerem projektu je Vysoká škola podnikání v Dąbrowe Górnicze.

CR

Komentáře

Čtěte také


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test