DĚTMAROVICE / Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snaží přírodu navracet. Kampaň stojí na darech. Vesměs však jde o dary finanční, za něž pak Český svaz ochránců přírody nakupuje přírodně zajímavé pozemky za účelem jejich ochrany. Že by někdo daroval přímo pozemky, se stává zřídka. Nyní byla díky takovému daru Lenky Boturové rozšířena „soukromá rezervace“ V Lyngu na Karvinsku.

Lokalita V Lyngu je součástí pásu lužních lesů podél levého břehu řeky Olzy. Leží nedaleko Dětmarovic, schovaná za komíny tepelné elektrárny. V takovém sousedství by asi málokdo očekával cennou přírodní lokalitu. Zdejší lužní porosty s přirozenou druhovou skladbou dřevin jsou domovem řady vzácných druhů živočichů. To, co se skrývá za elektrárnou, patří k nejkvalitnějším lužním porostům v povodí Olzy, byť vzniklým relativně nedávno; ještě v 1. polovině 20. století zde byly převážně pastviny.

Před deseti lety zde Český svaz ochránců přírody koupil v dražbě téměř 2,5 hektarů pozemků. Díky velkorysému daru Lenky Boturové se nyní území pod vlastnickou ochranou Českého svazu ochránců přírody zvětšilo o více jak půl hektaru. Lokalitu, jejíž součástí je i kousek řeky Olzy, spravuje Pozemkový spolek Cieszynianka.

red

Komentáře

Čtěte také

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test