ČESKÝ TĚŠÍN / Na předposledním před Sjezdem PZKO zasedání Konventu předsedů Místních skupin PZKO se diskutovalo zejména o změnách ve statutu organizace, které by měli schválit delegáti listopadového Sjezdu.

Nejvíce emocí vyvolala otázka minimální účastí předsedů na Konventu předsedů, aby jeho usnesení byla platná a závazná pro Hlavní výbor PZKO. Prozatím tato účast je ve statutu organizace stanovená na 50 procent všech předsedů místních skupin, což doposud způsobovalo problémy, neboť občas na Konvent dorazilo méně předsedů, než bylo potřeba.

S návrhem, aby minimální kvorům bylo stanoveno na 25 procent ne všichni souhlasili, byť stejné procentuální minimum je stanoveno pro Radu představitelů Kongresu Poláků v ČR. Nakonec se předsedové Místních skupin PZKO shodli na „zlatém středu“, tedy na 35procentní účastí.

Komentáře

Čtěte také

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test