V sobotu slavil své životní jubileum prof. Karol Daniel Kadłubiec, vědec, pedagog, animátor společenského a kulturního života, známý učenec lingvistiky a folklóru.

Narodil se 22. července 1937 v Karpentné, kde chodil do lidové školy. Následně se učil v základní škole v Bystřici nad Olší, ve studiu pokračoval na střední škole v Českém Těšíně. Po maturitě v roce 1955 začal na Karlové univerzitě studovat slovanskou filologii (zaměření polonistika a bohemistika).

Paralelně se zajímal o folklor a folkloristiku. Doktorát a následnou habilitaci psal pod vedením prof. Karla Horálka. Následně ho prof. Julian Krzyżanowski inspiroval k další habilitaci na Varšavské univerzitě. Titul profesora mu udělil prezident Polska Lecha Wałęsa v roce 1994.

Jeho profesní život byl spjat zejména s Ostravskou univerzitou, kde v roce 1991 stal u zrodu Katedry polonistiky a folkloristiky, a stal se jejím prvním vedoucím. Dnes je profesorem v důchodu Katedry slavistiky Ostravské univerzity.

V roce 1996 se stal vedoucím Katedry folkloristiky na Slezské univerzitě, pobočce v Těšíně. Přednášel také na Katedře pedagogiky, psychologie, antropologie Fakulty humanitních a sociálních studií Humanitní a Technické Akademie v Bielsku-Białe.

Bibliografie prof. Kadłubce čítá více než 600 titulů. Jedná se o monografie, rozpravy, studie věnované problematice folkloristiky a lingvistiky, a práce z pomezí těchto dvou oblastí.

Je čestným rektorem Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego, která z jeho iniciativy vznikla v roce 2013. Stál za vydáním Deníků z let 1935-1945 a Deníků z let 1945-1968 Jana Szczepańského, které zpracoval a napsal úvod. První svazek osobně přepsal, druhý doplnil vysvětlivkami.

Daniel Kadłubiec je laureátem mnoha ocenění, např.: Nagrody Oskara Kolberga, Nagrody Jędrzeja Cierniaka I stopnia, Nagrody Stanisława Ligonia, Nagrody im. Wojciecha Korfantego, Nagrody „Polityki”, Śląskiego Szmaragdu. Byl oceněn titulem Honorowego Ślązaka Roku, získal titul a cenu Ambasadora Polszczyzny poza Granicami Kraju, cenu Cieszynit Uznania.

Prof. Daniel Kadłubiec vždy spojoval vědeckou práci s aktivitami pro společnost. Angažoval se zejména v Polském kulturně-osvětovém svazu. V letech 1965-1995 byl vedoucím Folklorní sekce Hlavního výboru PZKO. Ve svém bydlišti, Mistřovicích, je již mnoho let předsedou Místní skupiny PZKO. 

Profesoru Danielowi Kadłubcowi přejeme do dalších let hodně zdraví, aby i nadále mohl úspěšně pokračovat v šíření ideje polskosti na české straně Těšínského Slezska.

Redakce Zwrotu

Štítky: , ,

Komentáře

Čtěte také

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test