V roce 2016 se v Bystřici uskutečnil první ročník integračního setkání školní mládeže za účelem vzbuzení zájmu o aktivity Polského kulturně-osvětového svazu v ČR (PZKO), které si vzalo za vzor známou soutěž v Pevnosti Boyard.

Běh po schodišti, hod na cíl a mnoho dalších disciplín vyplnilo program plenérové hry určené žákům osmých a devátých tříd ZŠ Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím v Bystřici.

Cílem setkání bylo seznámit děti s kulturním a společenským životem polské menšiny v Bystřici a dále s činností Místní skupiny PZKO a obzvláště pak s aktivitami místního Klubu mládeže.

Členové čtyř týmů, skládající se celkem z 35 teenagerů, hledali za pomoci souřadnic GPS na březích říčky Hluchové a v Parku PZKO kontrolní stanoviště, na kterých plnili různé úkoly a získávali tak klíče k jednotlivým indiciím.

Během naučného odpoledne školní mládež vyslechla přednášku Józefa Szymeczka o Záolší

a zúčastnila se klubového turnaje připraveného členy Klubu mládeže. Následovala diskotéka, projekce polského filmu a nocleh v Domě PZKO.

Ráda bych oslovila především ty z dětí, které již nebudou pokračovat ve vzdělávání v polských školách. Chci dosáhnout toho, aby si uvědomily, že někam patří, že jsou součástí většího celku a že stojí za to, rozvíjet a posilovat veškeré naše hodnoty,” vysvětlila záměr akce předsedkyně Místní skupiny PZKO v Bystřici Lucyna Škňouřil.

Integrační setkání je společná iniciativa místní skupiny Školní matice (Koło Macierzy Szkolnej) a Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Bystřici.

Překlad: Pygmalion

Štítky: , , , , ,

Komentáře

Čtěte také


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA Kapela Lipka
REKLAMA Uroczysta akademie

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test