OPOLE / Od 24. do 26. listopadu se v polském městě Opole debatovalo o literární tvorbě v globalizovaném světě. Mezinárodního literárního fóra „Twórczość literacka w dobie globalizacji jako przestrzeń dialogu i współpracy międzynarodowej” (Literární tvorba v době globalizace jako prostor k dialogu a mezinárodní spolupráci) v Opolí a XXVII. ročníku tzv. Invaze básníků (pol. Najazdu poetów) na Piastovský hrad v Brzegu s podtitulem „Bliżej gwiazd i bliżej ludzi” (Blíž ke hvězdám a k lidem) se zúčastnili mimo jiné i zástupci poetické „Kawiarenky pod Pegazem”, která působí při Místní skupině PZKO v Jablunkově.

Ve čtvrtek se hosté z České republiky, Maďarska, Litvy, Běloruska, Ukrajiny a Německa setkali v Collegium Maius (budově rektorátu) Opolské univerzity s prof. dr. hab. Stanisławem Niciejou, dlouholetým rektorem Opolské univerzity, iniciátorem a kustodem tzv. Wzgórza Uniwersyteckiego (Univerzitního návrší).

Účastníci si vyslechli jeho referát o historii Opolské univerzity a prohlédli si výstavu pomníků významných osobností z oblasti vědy a kultury. Poté položili květy pod pomníkem Jana Edmunda Osmańczyka.

Oficiální zahájení celé akce, již svou přítomností poctili čelní představitelé Opolského vojvodství, se uskutečnilo v budově Státního gymnázia číslo II. Zahajovací přednášku nazvanou „Literární tvorba v době globalizace jako prostor k dialogu a mezinárodní spolupráci” představil Stanisław Gajda.

Poté hosté zhlédli program, který si pro tuto příležitost připravili studenti hostitelského gymnázia. Na závěr zahraniční hosté vystoupili s ukázkami z vlastní tvorby. Karol Suszka zarecitoval úryvek z básně Stanisława Gawlika ve slezském nářečí „Było to a nima jak staro Karwina”.

Po slavnostním obědě přivítal účastníky fóra primátor města Opole Arkadiusz Wiśniewski, který hostům přiblížil program oslav 800. výročí založení města, které připadá na příští rok a přítomné literáty požádal, aby ve své tvorbě tyto slavnostní události pokud možno co nejvíce propagovali.

Primátor rovněž pozval všechny přítomné do Muzea polské písňové tvorby (pol. Muzeum Piosenki Polskiej), kterou město Opole provozuje. Slíbil rovněž věcnou pomoc při přípravných pracích spojených se vznikem Muzea Záolší.

Večer se ve Vojvodské veřejné knihovně E. Smółki v Opolí uskutečnilo setkání literátů se zaměstnanci městských a okresních kulturních institucí, které vyvrcholilo básnickým maratonem. Svou tvorbu zde představili jak zahraniční, tak místní básníci.

V pátek 25. listopadu se účastníci fóra stali svědky Turnaje jedné básně, v jehož rámci představili svá díla studenti středních škol a gymnázií. Hosté si vyslechli celkem třicet studentských básnických děl, které hodnotila porota složená z místních a zahraničních básnických osobností.

Byla rovněž udělena čtyři ocenění ex aequo maršálka Opolského vojvodství a osm dalších cen primátora města Brzeg. „Od naší Kawiarenky pod Pegazem získala zvláštní cenu studentka Státního gymnázia č. 4 v Brzegu Oliwia Banaszkiewicz za své básně Usiadłam na ławce… a Czeka Kasia… Studentka v nich nenásilným způsobem a s velkou dávkou nadhledu nastínila své vlastní prožitky,” prozradil Stanisław Gawlik.

Večer se v konferenčním sále Muzea slezských Piastů uskutečnil koncert lyrické písňové tvorby Marie Ruszecké z Nysy a písní v podání Małgorzaty Pasznické a Mariusze Buczka. Během koncertu zazněla i básnická díla účastníků fóra. Zajímavostí byla prezentace polské poezie v překladech do čínštiny.

Celé setkání bylo završeno vernisáží výstavy maleb Beaty Wewiórky a Edwarda Szczapowa a dělením chleba z pekárny mistra pekaře Jana Kostrzewy v rámci poetického Chlebového mystéria.

Sobotní program fóra uzavřela exkurze v Muzeu polské písňové tvorby.

Překlad: Pygmalion

Komentáře

Čtěte také

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Slam poetry CZ-PL show
Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test