„Nic o Polonii bez Polonii” – tímto heslem se bude řídit Konzultační rada pro Polonii (Polonijna Rada Konsultacyjna), kterou povede předseda Senátu RP. Slavnostní inaugurace činnosti tohoto tělesa se konala v pondělí. Cílem rady je spolupráce se Senátem ku prospěchu Polonie a Poláků žijících v zahraničí, taktéž péče o dobré jméno polského státu na světě.

V průběhu pondělní slavnosti bylo jmenováno 16 členů Konzultační rady pro Polonii – představitelů polských a polonijných organizací z celého světa.

Předseda Senátu Stanisław Karczewski sdělil, že spolupráce Senátu a Rady, jejímž cílem je budování národní komunity, bude probíhat na několika úrovních – výuky polského jazyka, kultivováním polské tradice, ve vědě, kultuře, osvětě.

Karczewski zároveň podotknul, že má naději na to, že se Rada postaví do role velvyslanců Polska a bude pracovat pro dobré jméno státu.– Nezřídka se o Polsku mluví špatně, nepravdivě. Naším společným úkolem je dát tomu přítrž, neboť Polsko je naší společnou vlastí – sdělil. Zdůraznil také, že polská komunita za hranicemi Polska je různorodá, a to v důsledku různých období emigrace.

Pro připomenutí – finanční prostředky pro Polonii se po posledních volbách vrátily z Ministerstva Zahraničních věcí do Senátu z Ministerstva zahraničních věcí. Úkolem Konzultační rady pro Polonii, která vznikla letos na začátku července, je vyjadřování stanoviska k návrhům zákonů a usnesení týkajících se Poláků žijících v zahraničí. Jejím předchůdcem byla Rada z roku 2002, která fungovala do roku 2012. Pak byly finanční prostředky na podporu Polonie přesunuty ze Senátu do Ministerstva zahraničních věcí RP.

Členy rady jmenuje a odvolává předseda Senátu. Členy se mohou stát osoby reprezentující polskou komunitu v zahraničí. Jedná se o funkce čestné. Funkční období Rady bude stejné jako Senátu. Předseda horní komory bude svolávat zasedání rady alespoň jednou za rok. (pe/tnj

Fot. senat.gov.pl

Štítky: , ,

Komentáře

Čtěte také


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test